İş Güvenliği Politikası

Biz, METROPOL İNŞAAT olarak personelimizin çalışma koşullarının, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının ötesinde onların kendilerini tam anlamıyla güvende hissedecek haliyle şekillenmesinin, organizasyonumuzu büyütmek adına ne kadar önemli bir adım olduğunu biliyoruz. Ramak kala dahil tüm kazaların önlenebilir olduğu felsefemizle sadece yönetim olarak değil tüm çalışanlarımızla İş Güvenliği Kurallarına tam uyumu destekliyoruz.

Her zaman iyileştirmeye açık bir yönümüz olduğunu biliyor ve bunları fırsat olarak görüp kendimizi geliştirmeyi ve sıfır kaza hedefine ulaşmayı amaç ediniyoruz.
Tüm paydaşlarımız, alt yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçilerin sadece birer ticari ortak değil aynı zamanda insani değer olduğunu biliyor ve aynı ölçüde onların varlığına saygı duyuyoruz.

Bununla birlikte;

  • Tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara tam uyumu,
  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve buna bağlı tüm kaynakların teminini sağlayacağımızı,
  • Çalışanlarımızın İş Güvenliği ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için etkili iletişimi,
  • Belirlenen İş Güvenliği hedefleri doğrultusunda en alt kademeden en üst yöneticimize kadar başarının sağlanması için planlanan faaliyetleri hayata geçirmeyi ve takibini
    yaparak gerçekleşme seviyelerini takip edeceğimizi,
  • İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve alt yüklenicilerin sistemlerini takip edip değerlendireceğimizi,
  • Çalışma alanlarımıza ve çalışanlarımıza sürekli yatırım yaparak koşullarını, çalışan kalitesi ve memnuniyeti en üst seviyede tutacağımızı,
  • Çağı yakalayarak İş Sağlığı ve Güvenliği için tehlike oluşturabilecek her türlü riski yeni teknolojiler ile en aza indirmeye çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Tüm çalışanlar ve paydaşlar arasındaki iletişim, dayanışma, katılım ve iş birliği bu politikanın ilkelerini sürdürecektir. Bu politikaya uyum tüm şirketin çalışanlarının sorumluluğudur.